Skip to main content

Ectogrid

Med utgångspunkt i det innovativa energigränsöverskridande systemet ectogrid och demonstrationsprojektet Medicon Village syftar projektet till att skapa förutsättningar för andra aktörer, som företag, föreningar, forsknings- och offentliga aktörer att dra nytta av data som systemet generar. På så sätt kan digitalisering och medborgarinvolvering bidra till ökad energisystemoptimering, tex genom balansering av olika energislag och laster.

Detta uppnås genom att:

  • Skapa tekniska förutsättningar att tillgängliggöra ectogrid-data
  • Definiera hur värden kan skapas av externa aktörer baserat på ectogrid-data
  • Etablera minst en pilotlösning för värdeskapande genom datadelning
  • Utveckla modell för datadelning som är generiskt applicerbar för kommande ectogrid-system

Förväntade effekter är att datadelning ska bidra till att ytterligare stärka effektivitet, hållbarhet och skalbarhet, både nationellt och internationellt, för det ekosystem som byggs upp med ectogrid som bas.

 

Page Manager:  | 2020-12-02

Kontakt

Jessica Wadin
Forskare
jessica.wadin@design.lth.se 

Fredrik Nilsson
Professor
fredrik.nilsson@plog.lth.se

Projektet sker i samarbete med Eon, Medicon Village och Lunds kommun.