Skip to main content

Förstärkt cancerrehabilitering

I ett samarbete mellan LTH, Lydiagården, Cancerkompisar och Vårdcentralen Skärvet, Kronoberg försöker vi med teknikens hjälp täppa till de organisatoriska mellanrum som finns i cancerrehabiliteringen.

Vi kommer att genomföra workshoppar/aktiviteter med befintlig teknik, för att tillsammans med patienter, anhöriga och personal utforska nya möjligheter.

Förlängd digital rehabilitering

Idag uppger många cancersjuka att det saknas stöd att komma tillbaka till livet och att hantera biverkningar efter avslutade behandlingar. Vi kommer att utforma en digital portal för att samla information som rör cancersjuka där även interaktiva möjligheter kommer att byggas in. Som en förlängning på den rehabiliteringsvecka som erbjuds på Lydiagården. Hur kan man hantera väntan? Vad är hjärntrötthet/fatigue? Vad ska jag säga till barnen? Kan jag använda min cancersjukdom som erfarenhet när jag söker jobb?

Kontaktperson: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se

Förstärkta virtuella miljöer

Kan man göra cancerrehabiliteringen roligare? Redan idag nyttjar Lydiagården den miljö som finns i området med såväl badsjö som skog. Vi kommer att skapa ett rum för Virtual Reality på Lydiagården och undersöka möjligheterna att använda interaktiv teknik, Augmented Reality i både inom- och utomhusmiljö.

Kontaktperson: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se

Bananlinjalen

Bananlinjalen, en symbol för att kunskap är dynamisk och människor unika, finns snart att beställa för 32 kr/st. 

Ladda ner postern gratis som PDF (418 Kb)

Text: Vad mäter vi? För vem? Med vilken måttstock?

Sanning är en egenskap ett ting eller en företeelse får när vi människor konstruerat ett påstående kring dess definierande drag. Sanningar är någonting vi människor skapat för att göra världen mer begriplig och hanterbar. För att göra världen till en bättre plats ackumulerar vi information som vi kategoriserar och modifierar för att lösa de problem vi ställs inför. Den raka linjen är den kortaste sträckan som knyter samman två punkter i planet men även i rummet eller i tiden det är en sanning. Men det är lätt att i utstakningen mellan två punkter göra misstaget att anta att den raka linjen är den rätta då den raka linjen är den kortaste. Om vi aldrig ifrågasätter de sanningar vår värld är baserad på är alla händelser från och med nu förutbestämda. De är i slutet av den raka linjen vi dragit. Vad blir det då kvar av livet?

Förstärkt cancerrehabilitering — För och med unika människor Lunds Universitet, Lydiagården, Cancerkompisar m.fl.

Design Joel Elinder


Cancerkompisar är en närståendeförening och har det direkta brukarperspektivet. Det är en idéburen, icke vinstdrivande organisation som driver en förmedlingstjänst på nätet där anhöriga får kontakt med andra som är eller har varit i samma situation. Tjänsten är öppen för alla anhöriga från 13 år och uppåt. De skapar debatt och är opinionsbildande om anhörig-problematiken. Cancerkompisar vill initiera forskning som kan verka som bakgrund till beslutsfattare att ha möjlighet att ta sig an utmaningarna kring anhörig-problematiken och få förutsättningar att göra samhällsekonomiska förändringar. 

www.cancerkompisar.se

Kontakt: Alexandra Lellky, alexandra.lellky@cancerkompisar.se

Kontakt

Ulrika Sandén
projektledare
ulrika.sanden@design.lth.se 
046-222 32 81

Aktörer

Designvetenskaper, LTH
Lydiagården
Cancerkompisar
Vårdcentralen Skärvet, Kronoberg 

Projektet bedrivs med start 2018-11-05 

Page Manager:  | 2021-05-19