lunduniversity.lu.se

Innovation Engineering

Design Sciences | Faculty of Engineering, LTH

Innovation Engineering

We deal with innovation and development of new processes and new products.

2020-06-01

Digifysisk vård, en förbättring av svensk sjukvård? – ett av tretton nya examensarbeten i Innovationsteknik

Nätdoktorer har verkat parallellt med traditionell primärvård i ett tidigt skede av svensk sjukvårds digitalisering. Men då användandet av digitala tjänster ökar, undersöker traditionell

[...]

2020-05-26

Examensarbeten i Innovationsteknik, 2-3 juni 2020

Exjobbspresentationerna sker via Zoom. Om du önskar delta, vänligen kontakta Cilla Perlhagen,

[...]

2020-02-12

Examensarbete i Innovationsteknik fick hedersomnämnande i uppsatstävling

De flesta av Sveriges universitet och högskolor fanns representerade i de 94 tävlingsbidrag som skickades in till

[...]

Calendar

Övrigt

Hur bidrar 3D-printing till en resurssmart framtid?

From: 2020-10-12 00:00 to: 2020-10-18 00:00

Övrigt

Energi i samverkan för en hållbar framtid

From: 2020-10-15 10:30 to: 12:00

Contact us

Jessica Wadin
Head of Division
jessica.wadin@design.lth.se 
+46 46 222 97 34

Annette Gustafs
Economist
annette.gustafs@design.lth.se 
+ 46 46 222 46 97

Jessika Sellergren
Communications manager
jessika.sellergren@design.lth.se 
+ 46 46 222 85 10

Innovation Engineering
Design Sciences
Box 118, SE-221 00 Lund
Visitors: Sölvegatan 26, Lund

Directions to Design Sciences (external page)